O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Po zebraniu walnym

20150221_155313

 

 

 

 

 

 

 

 

W minioną sobotę 21.02.2015 odbyło się Walne Sprawozdawcze zebranie POSP TRYTON. Za udzielone poparcie w głosowaniach nad absolutorium oraz sprawozdaniem finansowym serdecznie jako zarząd dziękujemy.

Podczas dyskusji wypłynął temat osób, które zalegają z płaceniem składek, jak również zaangażowania w życie organizacji. Padła propozycja by osoby takie przenieść do członków wspierających. Decyzja taka zapadnie na najbliższym posiedzeniu zarządu. Jest więc szansa by osoby, których to dotyczy mogły zgłosić się na zebraniach z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji.

Zarząd

Walne zebranie

Jeszcze raz przypominamy że jutro (sobota) odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze o godz. 15 w Sali konferencyjnej portu jachtowego.

Po zebraniu planujemy składkowe spotkanie przy pizzy i napojach ;) . Informacje druh Grzegorz Barański.

BASEN –

przypominamy że dziś zajęcia basenowe Podczele godz. 19:00

SKŁADKI !!! – brak dużo wpłat

Przypominamy o konieczności wpłaty składek za rok 2015 i zaległych z lat wczesniejszych. Lista osób zalegających do wglądu w remizie (port jachtowy) lub telefonicznie u skarbnika Mirosław Duńczak  tel. 607191019

zarząd POSP Tryton

ZEBRANIE WALNE – przypomnienie

Zarząd POSP TRYTON zawiadamia i zaprasza wszystkich członków na walne  sprawozdawcze zebrania w dniu 21.02.2015 r. o godzinie 15.00 – I termin, 15:30 – II termin, w siedzibie POSP przy ulicy Portowej w Kołobrzegu (sala konferencyjna Portu Jachtowego)

Porządek walnego zebrana sprawozdawczego: Otwarcie      zebrania.

  1. Wybór      przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
  2. Wybór      komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
  3. Stwierdzenie      ważności i prawomocności walnego zebrania.
  4. Przyjęcie      porządku zebrania.
  5. Sprawozdania      Zarządu POSP TRYTON z działalności oraz finansowe za rok 2014
  6. Protokół      komisji rewizyjnej
  7. Głosowanie      nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu POSP TRYTON
  8. Wolne      wnioski, dyskusja
  9. Zamknięcie      zebrania

 

Zarząd POSP TRYTON